Vestland Seilkrets

Årsmøte for Vestland Seilkrets

Vestland Seilkrets avholder årsmøte i Milde Båtlag sitt nøst, onsdag 9.feruar 2022 kl 19:00.

Vi minner om frist for innsendelse av Årsrapporten innen 18.12.21.