Vestland Seilkrets

Terminlistemøte for 2023

Torsdag 17. november vart det halde Terminlistemøte for Vestland Seilkrets for å fastsetja terminlista for 2023.
 

Det er framleis enkelte aktivitetar som ikkje er meldt inn - fint om det blir sendt inn til terminliste@vestlandseilkrets.no
 
 
Helsing
Kjell Magnus Økland og Harald Thomsen
Get Adobe Reader  Førebels utgåve av terminlista pr 18/11 kl 1200 Read file