Vestland Seilkrets

Retningslinjer for tilskudd for arrangering av kretssamlinger for barn og unge

Styret i Vestland Seilkrets har revidert regelverket for tildeling av støtte til Kretssamlinger for barn og unge. Se også det vedlagte søknadsskjemaet.
Get Adobe Reader  Retningslinjer for tildeling av tilskudd for kretsarrangement for barn og unge Read file


 Søknadsskjema for tilskudd Read file