Vestland Seilkrets

Brett og jolle

Jolleseiling er noe man tidligst starter med i 7-9 års alder.

Seilforeningene i kretsen starter årlig nye jollekurs, og ofte har foreningene egne treningsjoller som da kan lånes.

De fleste debuterer i jolletypen ”Optimistjolle”, men etter hvert som man blir eldre er noen av de mest vanlige alternativene, Zoom8, Europajolle, Laser, 29'er, Brett, Snipe, samt Oselvar.

I tillegg til at man innen seilsporten lærer mye om det å ferdes på sjøen, vil en her erfare et godt sosialt miljø for både unge og foreldre.

Kretsen arrangerer årlige trenings samlinger hvor da mange seilere og foreldre fra ulike foreninger får mulighet til å bli kjent med hverandre.

Ellers tilrettelegger kretsen for Vestland-Cup som er den regionale seilcupen i Vestland Seilkrets.

Ta kontakt med din nærmeste seilforening for informasjon om seilkurs.