Vestland Seilkrets

I 2023 blir Bergen Seilfestival arrangert i Bergen sentrum av Vestland Seilkrets.

Bergen Seilfestival skal fremme

  • ren seilglede, sikkert sjømannskap og god sportsånd
  • vise seilsportens bredde fra små til havgående båter
  • seiling som bærekraftig aktivitet og attraktiv idrettsgren for mange

 

Kontakt oss på post@bergenseilfestival.no