Vestland Seilkrets

Konstruktivt årsmøte i VSK

Igangsetjing av nytt strategiarbeid for ungdoms-  og sportsbåtsatsing, auka aktivitetsstøtte til samlingar og ikkje minst storsatsinga Bergen Seilfestival, som skal romma stort og smått av seglarar. Dette er dei sentrale satsingsområda for Vestland Seilkrets etter årsmøtet som vart halde i Milde Båtlag sine lokaler onsdag 9. februar.

Harald Thomsen vart attvald som leiar og einaste utskiftinga i styret var at Petter Strømme gjekk ut av styret og Thomas de lange Wenneck kom i styret.

 

Du finn alt om årsmøtet på https://vestlandseilkrets.no/default-css.asp?k=2636&id=13871&aid=20512