Vestland Seilkrets

Årsrapporter

Hordaland Seilkrets ber foreningene sende inn årsrapport til HSK sin årsmelding.

Kjære Seilervenner

 

Hordaland Seilkrets-ting skal avholdes 6.februar 2019. I denne forbindelse ønsker styret i HSK at samtlige årsrapporter fra foreningstyrene og utvalgene er oss i hende senest 15 desember 2018. Vi skal utarbeide en samlet Årsrapport for 2018 som skal utsendes i forbindelse med innkallingen til Seilkrets-tinget. Rapporter som ikke er innsendt innen fristen, blir ikke medtatt i Årsrapporten.

På forhånd tusen takk.

 

Seilerhilsen

Harald Thomsen

Leder, Hordaland Seilkrets