Vestland Seilkrets

HSK sitt miljø-utvalg

Seilere er miljøbevisste og nå har styret i HSK besluttet en handlingsplan for Marin Forsøpling og vårt bidrag til denne miljøkatastrofen som plastavfall medfører.

HSK oppretter et nytt Miljøutvalg som skal ledes  av Rune Gaasø, og styret i HSK oppfordrer nå sterkt foreningene å utnevne en foreningsrepresentant til dette utvalget.

 

Når seilforeningene har valgt foreningsrepresentant, meddeler dere dette til Rune runegaaso55@gmail.com eller tar kontakter han  pr mobil  913 92 394.

 

Vedlagt finner du Handlingsplanen, som er utarbeidet av Rune Gaasø, samt forslag til oppslag og plakat til bruk i foreningene. Rune vil sørge for at alle foreninger får tilgang til plastsekker og fremme forslag om avhenting av søppelet. 

 

La oss sammen gjøre vår innsats for miljøet og for våre barn og barnebarn.

Tiltaksplan Tiltaksplan Hordaland Seilkrets sin tiltaksplan mot marin forsøpling.