Vestland Seilkrets

Marin forsøpling

Vestland Seilkrets er med og tar ansvar for å redusere effektene av den marine forsøplingen vi ser i våre fjorder og på strendene. Her på denne siden har vi samlet informasjon om hvordan seilere kan bidra til et renere miljø som vi kan seile i.

https://bof.no/marint-avfall/ finner du linker til strandryddekartet til Bergen og Omland Friluftsråd og HNR. Du finner også linker til mer kunnskap og filmer.

 

Opplegg rundt innsamling er knyttet til de ulike renovasjonsselskapenes områder. En vil i Fjellvar se hvilke kaier de har fast innsamling. Videre er det etter avtale ved hyttecontainerende til BIR.

Etter avtale kan en bli enig om lokasjon, enten direkte med renovasjonsselskapet, eller via marintavfall@bof.no

Informasjonsbrosjyrer
Vi rydder strendene i Hordaland Vi rydder strendene i Hordaland
Sikkerhetsveileder Sikkerhetsveileder
Ren kyst Ren kyst
Rydding av marint avfall Rydding av marint avfall
Bli med og rydd ei strand Bli med og rydd ei strand