Vestland Seilkrets

Seilkretsenes framtid

På Klubbkonferansen på Gardemoen vil seilkretsenes fremtid bli diskutert.

Kjære Seilervenner.

 

Viktig melding til alle Foreninger, Utvalg  i HSK!

 

Under NSF`s Klubbkonferanse på Gardemoen 17 og 18 mars, vil der bli avholdt et særdeles viktig ledermøte, søndag 18.03 kl 10:00.  Foruten NSF`s vanskelig økonomiske situasjon (se sak 1) skal man også diskutere

«Styrets anbefaling om å avvikle kretsene som formelt organisasjonsledd i Norges Seilforbund»

 

Denne saken var oppe på Seiltinget i 2015, der HSK fikk gjennomslag om å forkaste forslaget. HSK fungerer meget godt og vi må forhindre at kretsen avvikles. Les saksdokumentene på https://www.sailracesystem.no/regattasystem/regatta/meny/6199/NSF_Lederm%C3%83%C2%B8te2018.pdf 

 

HSK har hatt dialog Vestfold Seilkrets, (som består av 14 seilforeninger) som også går sterkt imot dette forslaget. Nå må vi alliere oss!

Jeg ber om at alle foreningsledere og eller delegater som skal på Klubbkonferansen, om å delta på Ledermøte. Ber samtidig om innspill og kommentarer til saken. Jeg vil også be mottakere av denne meldingen, dele denne med foreningens og utvalgenes medlemmer.

 

Dette er svært viktig for HSK og seilsporten!

 

Seilerhilsen

 

 

Harald Thomsen

Styreleder

Hordaland Seilkrets

leder@hordaland-seilkrets.no

Mob: 93416880