Vestland Seilkrets

Inkluderingsmidler for funksjonshemmede

Hordaland idrettskrets har som en del av sitt rammetilskudd fra Hordaland fylkeskommune i 2018, øremerket kr. 250.000 til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. 

Vi ønsker med dette å invitere særkretser, særidrettsregioner og særforbund uten regionalt ledd i Hordaland til å søke om økonomisk støtte til aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av denne gruppen i idrettslagene i Hordaland. Midlene kan brukes til opprettelse av nye aktivitetstilbud eller videreutvikling av eksisterende tilbud. Midlene kan også nyttes til kompetansetiltak.

 

Søknad sendes hordaland@idrettsforbundet.no innen 10. mai i år. For spørsmål om ordningen ta kontakt med Heidi Hatlen e-post: heidi.hatlen@idrettsforbundet.no  - tlf. 55595800

 

 

Med vennlig hilsen

Hordaland idrettskrets

Knut Songve

Organisasjonssjef