Vestland Seilkrets

Retningslinjer for tilskudd for arrangering av kretssamlinger for barn og unge

Styret i Vestland Seilkrets har revidert regelverket for tildeling av støtte til Kretssamlinger for barn og unge.
Get Adobe Reader Read file
 Retningslinjer for tildeling av tilskudd for kretsarrangement for barn og unge