Vestland Seilkrets

Organisasjonsplan for VSK

Her finn du organisasjonsplan for Vestland Seilkrets.

Dokumentet "Organisasjonsplan" fortel kva dei ulike komitear og utvalg har i oppgåve.

Dokumentet "VSK sin organiasjon" fortel kva personar som sit i dei ulike roller.

   


Get Adobe Reader

 Organisasjonsplan pr 27.11. 2022 Read file
 VSK sin organisasjon pr 8. 12. 2022 Read file