Vestland Seilkrets

Klubbmøte desember 2021

Mandag 13. desember ble det holdt møte for alle seilforeningene i Vestland Seilkrets om sesongen 2022.
 
 

Sakliste:
1 - Terminlisten 2022
Det har vært svært liten respons fra foreningene på høstens terminlistearbeid.
Vi ber derfor om at hver forening setter opp en enkel liste med sine planlagte arrangement og sender til terminliste@vestlandseilkrets.no senest søndag 12. desember.
Vi vil da lage til et oppsett og bruke noe av møtetiden på å rydde i eventuelle stevnekollisjoner.
 
2 Bergen Seil Festival
Vestland Seilkrets ønsker å få i stand et større koordinert arrangement i juni i Bergen som kan profilere seilsporten på en positiv måte. Arrangementet vil skje i forkant av Shetland Race. Se video (8 min) som presenterer ideen om Bergen Seil Festival.
 
 
Styret i VSK og Shetland Race-komiteen har i høst gjort en del sonderinger med sentrale etater som blant annet Bergen Havn, Bergen Parkering, Bergen kommune, politiet, brannvesenet og mattilsynet. Alle signaler er positive og VSK sitt styre håper at dette kan la seg gjennomføre dersom foreningene er med på laget. VSK sitt styre vil derfor invitere hver forening til å peke ut en representant med i en komité som tar den videre planleggingen av arrangementet som foreløpig har arbeidsnavnet Bergen Seil Festival.
 
Seilerhilsen
Fra styret i Vestland Seilkrets
Harald Thomsen
Leder