Vestland Seilkrets

Seglkretsting 10. mars på Zoom

For referat og video frå årsmøtet kan du gå til

https://vestlandseilkrets.no/default-css.asp?AID=19774&ID=13871&K=2636

Grunna Korona-tiltak vart årsmøtet til Vestland Seilkrets digitalt.

Vedlagt finner du VSK Årsberetning m/regnskap m/revisjonsberetning, budsjett-forslag for 2021 og valgkomiteens innstilling

Årsmøte kan også fremme forslag til andre kandidater under valg av nytt styre.

Forslag til Årsmøte må være styre i hende innen 1.02.21 i hht dagsorden.

Forslag sendes til post@vestlandseilkrets.no

 

Årsmøtet vil ha følgende program:

 

                Kl 19:00                Seilkretstinget Årsmøte for 2020 i hht VSK sine vedtekter

                Kl 20:30                Presentasjon og gjennomgang av terminlista for 2021

   Kl 20:45                Sailing Team v/Emilie Kathrin Vabø  (via Zoom)

                Kl 21:00                North Sea Challenge  - Ny spennende regatta i Nordsjøen v/ Fridtjov Bergmann og Lars Wilhelmsen (Via Zoom)

                Kl 21:15                Virtuell presentasjon fra foreninger og arrangement, kulturarrangement og lokalnytt – v/Kjell Magnus Økland

                Kl 22:00                Slutt

 
Get Adobe Reader  VSK Årsrapport 2020 Read file