Vestland Seilkrets

Smittevern og gjennomføring av arrangement

Styret i VSK får henvendelse om retningslinjer for samlinger, arrangement og regatta gjennomføring mm, og det er vanskelig for oss å gi noen generelle råd.

7. april 2021:

Melding til Foreninger og seilere i Vestland Seilkrets

Styret i VSK får henvendelse om retningslinjer for samlinger, arrangement og regatta gjennomføring mm, og det er vanskelig for oss å gi noen generelle råd.
Vi må alle følge de nasjonale retningslinjer gitt fra Sentrale myndigheter og Helsedirektoratet og Folkehelse Instituttet. Innføres lokale strengere retningslinjer må disse følges.
Vestland Idrettskrets omfavner flere kommuner i Vestland fylke, og det er det vanskelig å følge alle lokale retningslinjer. Dette må bli et foreningsanasvar. Reiserforflytting mellom kommuner også er belagt med retningslinjer.
Det beste råd vi i VSK kan gi er å følge regelverket og gjøre de tiltak som er nødvendig innenfor disse rammer. Ellers vil vi henvise til våre paraply organisasjoner som NIF og NSF og deres hjemmesider hva angår smitteregler:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/ og https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder

Sentrale myndigheter lanserte i dag 4 trinn for gjenåpning, og det anbefales at man orienterer seg fortløpende om disse.

 

Hilsen Harald Thomsen, leder for Vestland Seilkrets