Vestland Seilkrets

Tid for nytenking rundt arrangørutdannelsen?

En regatta er så mye mer enn en teknisk gjennomføring som er styrt av et gitt regelsett. For å gjøre kundene – det vil si seilerne – happy, kan involvert personell gjøre ting som er rett, lurt og gøy i forhold til båttyper, alder på seilere, antall seilere, lokasjon etc.

 

Les meir hos Norges Seilforbund:

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/582-tid-for-nytenkning-i-arrangorutdannelsen