Vestland Seilkrets

Terminliste møte i Bergens Seilforening onsdag 2.11.2016 kl 19:00

Kjære seilervenner

Det innkalles til Terminliste møte i Bergens Seilforening onsdag 2.11.2016 kl 19:00

Møte vil bli ledet av Jan Vidar Norstrand og Gunnar Milde i mitt fravær.

Det er Svein Skoglund (T&H) og Henrik Wigert Larsen (jolle/brett) som vil organisere og utarbeide endelig liste.

Send deres eventuelle forspørsler direkte til dem: sveisko@online.no og hwl@epsis.no

 

Vil også meddele at vi skal avholde Utvalgsmøte  i Mildenøstet 30/11-16 kl 19:00 og vi vil da innkalle Utvalgsledere, Foreningsledere, i samarbeid med HSK styre.

Vi anmoder derfor allerede nå å starte arbeide med årsrapportene, slik at vi har disse klare i god tid.

 

Seilerhilsen

 

Harald Thomsen

Styreleder

Hordaland Seilkrets

leder@hordaland-seilkrets.no

Mob: 93416880