Vestland Seilkrets

Utvalgsledermøte - Mandag 11. april

I Bergens seilforening sine lokaler kl 19-21

 

Tema 

- Rapport fra Seilerkonferansen 12. og 13. mars
- Statusrapport fra utvalgslederne