Vestland Seilkrets

Marin forsøpling

Vestland Seilkrets er med og tar ansvar for å redusere effektene av den marine forsøplingen vi ser i våre fjorder og på strendene. Her på denne siden har vi samlet informasjon om hvordan seilere kan bidra til et renere miljø som vi kan seile i.

https://bof.no/marint-avfall/ finner du linker til strandryddekartet til Bergen og Omland Friluftsråd og HNR. Du finner også linker til mer kunnskap og filmer.

 

Opplegg rundt innsamling er knyttet til de ulike renovasjonsselskapenes områder. En vil i Fjellvar se hvilke kaier de har fast innsamling. Videre er det etter avtale ved hyttecontainerende til BIR.

Etter avtale kan en bli enig om lokasjon, enten direkte med renovasjonsselskapet, eller via marintavfall@bof.no

Informasjonsbrosjyrer
Klikk for å laste ned 2018/Eierloest%20Marint%20Avfall.pdf Vi rydder strendene i Hordaland
Klikk for å laste ned 2018/Sikkerhetsveileder%20Hold%20Norge%20Rent.pdf Sikkerhetsveileder
Klikk for å laste ned 2018/InfofolderFjellvar.pdf Ren kyst
Klikk for å laste ned 2018/Rydd%20ei%20strand%20-%20NGIR%202017-2.pdf Rydding av marint avfall
Klikk for å laste ned 2018/BIRhenterDugnadsboss2.pdf Bli med og rydd ei strand