Vestland Seilkrets

Debatt om framtidas terminliste

Det var godt frammøte og livlig diskusjon om korleis framtidas terminliste skal sjå ut på møtet i Bergens Seilforening 23. oktober.

 

Sjå innkalling til møtet på https://hordaland-seilkrets.no/?AID=18561&ID=28511&K=2636

Referat fra Seilerkro 23.10.19 i Bergens Seilforening

 

Antall deltaker vel 50 personer, navneliste/mailiste notert, referatet sendes alle der og alle seilforeningene.

 

Følgende tema ble presentert og diskutert:

HSK leder Harald Thomsen ønsket velkommen og presenterte det nye Dommer-, arrangør- og trener Utvalget. (legge inn Karl Petters PP presentasjon)

 

Esben Børresen, nestleder HSK, orienterte om de nylig nedsatte Jolle utvalget som også omfatter brett, Wazp, Foil, Larser m fl. (legge inn navnelisten) Leder for Utvalget er Tom, Tveita Åsane Seilforening.

 

HSK Sailing Team er under etablering og vil bli en del av jollegruppen. Det er viktig for HSK at kretsen kan tilby spesielt interesserte dyktige og utvalgte seilere et ekstra tilbud et ekstra gjensidig forpliktene samarbeid, der målene er deltakelse nasjonalt og internasjonalt.

 

Espen presenterte «Seiling for alle» som er en informasjonsfolder som har til formål og informere seilerinteresserte i alle aldre om HSK virksomhet der målsettingen er å få flere seilere på sjøen og med i felleskapet. Folderen vil inneholde generell informasjon om seiling som idrett og fritidsmuligheter. Videre presenteres de mest aktuelle båttyper som er i Kretsen. Alle seilforeninger i kretsen får et særskilt fokus, der det informeres om aktiviteter, sommerleire, trening mm, samt kontakt punkt. Det er svært viktig at foreningene nå sender vital og kortfattet generell informasjon   slik at de ønsker å fremstå og tilby nye seilere, til Espen (her legger vi inn lenken til folderen).

 

Utkast for «Ny Terminliste 2.0» for 2020 ble presentert av Kjell Magnus Økland. Målet er å få laget en kalander med nyttig innhold og stoff, bilder av båter og eventuelle havner o.l. i tillegg til selve terminlisten. Grupper ble nedsatt og fikk spesifikke oppgaver om ønsker for den nye terminlisten, regattaer som kunne utgå, nye tilskudd mm.

 

Gruppe A

Synliggjøring, kommunikasjon mm

Videreutvikler hjemmesider og FB og satse fullt og helt på elektroniske medier. En Youtube film sammensatt at alt fra foreningsliv, båtpuss, til situasjoner på regattabanen fra start til mål. Gjerne ispedd både litt dramatikk til sosiale arrangement. Målet er å treffe flest mulig.

 

Gruppe B

Hvilke regattakonsept vil vi ha, seiler vi for langt, feil fjord mm.?

Flere seilaser, for eksempel Byfjordseilasen og Vårbløyta, kan utgå, grunnet over tid dårlig deltakelse. Gruppen ønsket gjerne lengre seilaser, nattseilas, gjerne opp mot 24 - 36 timer, da det er disse som trekker flest seilere. Stord Rundt må holdes i sitt nåværende format, men turseilere kan gjerne at en overnatting og pitstopp i Bekkjarvik.

For å gjøre seiling mer synlig, kunne man arrangere byseilaser med start eller målgang på/ved Vågen, gjerne i forbindelse med arrangement som Torgdagen, Bergen Øl og Matfestival, Nattjazzen o.l. Kretsen kunne i slike tilfeller stå som arrangør, med karv til foreningen om at minst fem startene båter fra hver forening.

Der var også forslag om å ved noen tilfeller benytte Sjøfartsreglene i stedet for kappseilingsreglene som grunnlag for seilasen. Da kunne en dele inn i klasser fordelt etter båtenes størrelser etter inspirasjon fra den danske regattaen Siverrudder, som har hatt stor deltakelse i flere år.

 

Messer og Tall Ships Race-arrangement viser at der er stor interesse for seiling. Foreninger og krets bør derfor ha klart et opplegg som muliggjør deltakelse i foreningenes båter. For båteiere er det å skaffe nok mannskap et stort problem og kretsen vil se på hvordan vi kan samkjøre dette best mulig fremover. Videre kan det kanskje være en tanke med et felt i påmeldingsskjemaet på regattaene der skipper/båteier kan signalisere mannskapsbehov. For å aktivisere flere båter burde alle ha som mål å invitere en ikke-regattaseilende nabobåt med på en regattaopplevelse i løpet av sesongen.

 

Gruppe C

Hva må til for å trekke flere til seilsporten?

Tilby entypebåttyper som Melges, Yngling, Express og gjerne mer avanserte som foiler. Dette bør organiseres gjennom foreningene og gjerne få en plass i ovennevnte folder. Båtdeling har vært nevnt tidligere. Større samarbeid mellom foreningen. Kan foreningene ha en kontaktperson som arbeider for å etablere og videreføre båter med flere deleiere?

 

Gruppe D

Nå er det viktig at vi våger å velge vekk noe av det gamle for å få plass til det nye, gjerne litt cracy og innovativt. Hordacup for T&H der man deler seilarenaene mellom foreningen. Match racing ved verftet for å nevne noe.

 

«Fjord og Fjell» deles opp i to kategorier, en regattakategori og en tur kategori. Invitere kretsens foreninger til et felles seilermål, f.eks Våge, Glesvær, Oksen o.l. 

Studenter som gruppe bør få mye større oppmerksomhet, og en HSK Studentkontakt ble nevnt. En fadderordning kan også vurderes.

 

Avslutning:

Videre prosess fram til den ferdige terminlisten 2020 blir som følger:

Momentene fra seglkroens diskusjoner tas med tilbake til foreningene og drøftes både formelt og uformelt. Det siste er viktig for å få de ikke-aktive seilerene med på diskusjonen.

 

Det etableres konkrete innspill som sendes skriftlig til Espen Børresen espenbor@gmail.com

Innsendingsfrist: 10. november

Det kalles inn til terminlistemøte som har som mandat å fastsette mest mulig/hele terminlisten for 2020 i Bergens Seilforenings lokaler torsdag 14. november klokka 1900-2100.

 

Ref: Harald Thomsen

 

 
Get Adobe Reader Read file
 Seglkro innhald - presentasjon