Vestland Seilkrets

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget:

Ove Lind (leder), BS

mobil: +47 997 41 500

e-post: utdanning@hordaland-seilkrets.no

 

Andreas Iversen, Austevoll SF
Kjell Henanger, Bergens SF
Karianne Jårvik, Bergens SF
 
Sikkerhetsutvalget (sorterer under utdanningsutvalget):
Knut Jørgen Haaland (leder)
Mobil: +47 906 14 946
e-post: knuth@bjas.no