Vestland Seilkrets

Dommarutvalg

Lyst til å vera med som seildommar?

Ta gjerne kontakt med leiar for dommarutvalet, Karl Petter Haugen på tlf 48881845 eller epost kphaugen@online.no.

Dei andre medlemmane i dommerutvalet er:
Kjell Totland
Kjell Henanger
Ole Jørgen Michelsen

Dommere og arrangører i VSK har en lukket facebook-gruppe som du finner på denne linken.

 

Vil du bli seildommer?

Å være dommer i seilsport er interessant, gøy og du er med på å gjøre en viktig og nødvendig oppgave for arrangører og utøvere. Dommere i seiling har flere forskjellige arbeidsoppgaver som å behandle og avgjøre protester og søknader om godtgjøring. I tillegg blir det mer og mer vanlig at dommerne har ulike oppgaver på regattabanen. Ikke minst har dette en god forebyggende effekt i forhold til rettferdig seilas på banen. Dommere på en regattabane kan ha i oppgave å dømme regel 42 (fremdrift), matchseiling, lagseiling eller addendum Q som brukes eksempelvis i medaljeseilaser eller Seilsportsligaen (NSF sin nye storsatsning). 

 

Hordaland seilkrets ønsker å rekruttere flere dommere og motivere og legge til rette for å heve kunnskapen til kretsens dommere. Dommerkurs gjennomføres generelt på vinterhalvåret og vil bli fortløpende kunngjort på denne siden. Banedommerkurs vil bli gjennomført i forbindelse med en større nasjonal regatta i kretsen. 

 

Dommerutvalget i HSK vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bli dommer, eller ønsker å videreutdanne deg. I tillegg vil vi forsøke å legge opp til å kunne fordele dommere til arrangører av enkelte regattaer i kretsen.  Det er spesielt viktig at nyutdannede dommere får mulighet til å praktisere.

 

 

Som seildommer kan du utdanne deg på flere forskjellige nivåer. Under følger en liten oversikt.

Mer informasjon kan du også få på NSF sine hjemmesider.

 

Dommer 1
Dette er det første nivået, og kursene gjennomføres i kombinasjon med Arrangør 1. Kurset går gjennom grunnleggende regler for seilere, arrangører og dommere. Etter dette kurset kan du bidra som dommer på klubbnivå. 

 

Dommer 2
Kurset er en fortsettelse fra Dommer 1 kurset, og går mer i dybden på seilingens regler. Etter dette kurset er det meningen at du kan være dommer på kretsnivå, og også delta under ledelse på arrangement på nasjonalt nivå.

 

Dommer 3
Dette er et kurs for dem som ønsker å gjennomføre utdanning på øverste nivå nasjonalt, og du blir etter bestått kurs, Forbundsdommer. Du kan da være dommer på nasjonalt nivå ved f.eks. norgescuper og norgesmesterskap. Etter dette nivået kan man kvalifisere seg til dømming på internasjonalt nivå, og inngå i en internasjonal jury. 

 

Banedommer
Banedommere er dommere med spesiell utdanning og har kvalifisert seg gjennom en sertifisering for å dømme regel 42 (fremdrift). Utgangspunktet for denne udanningen er Kretsdommere eller Forbundsdommere. Forbundsdommere kan også dømme regel 42 på banen uten dette kurset, men det anbefales å gjennomføre og bestå banedommerkurs, da tolkningene av regel 42 som regel ikke blir gjennomgått på Dommer 3 kursene. 

 

Matchdommer
Dette kurset er spesielt beregnet for Forbundsdommere (dommer 3) som ønsker mer kunnskap om dømming av matchseiling, lagseilas og direktedømming etter addendum Q.