Vestland Seilkrets

Terminlista 2021

Vi er kommet til det tidspunktet på året hvor vi nok en gang må se fremover og få startet arbeidet med Vestland Seilkrets terminliste for 2021. 

    
    

   Vedlagt finner dere et regneark med terminlisten for 2020. Jeg har laget et utkast for 2021, men denne er i all hovedsak lil 2020, men med justerte datoer.

   Når det nå skal planlegges er spørsmålet hva en skal planlegge for - situasjonen er jo fortsatt noe uavklart når det kommer til kororna og hva som kan gjennomføres. Innstilling fra oss i styret i VSK er at vi planlegger ut fra at det blir en normal sesong, så får vi heller være forberedt på å gjøre endringer underveis.

   Når det er sagt så er det viktig å se litt tilbake på sesongen som nå snart er over. Det har vært nødvendig å gjøre mange endringer og tilpasninger, men det betyr jo også at det har vært mulig å prøve ut nye ting og format. For et år siden oppfordret vi foreningene til å tenke nytt - nå er mange blitt tvunget til å gjøre akkurat det. Så oppfordringen fra oss i VSK er å ta erfaringene, som en har gjort i år, med i planleggingen for neste år. Om noe har fungert godt (eller veldig godt) så er det kanskje verdt å ta vare på.... og utvikle videre. 

   Planen er å ha terminlisten klar i god tid før nyttår. Ber derfor om at foreningene begynner å jobbe med planene for neste år snarest. Send tilbakemeldingene til meg så snart dere har noe.

   Denne eposten er sendt ut til epostadressene som er oppgitt på foreningenes internettsider (som kontaktadresse), samt til regattautvalg og jolleutvalg hvor det er oppgitt.
   Det er derfor viktig at de som mottar denne eposten videresender den til de riktige personene i de respektive foreningene. 

    

   mvh
   Espen Børresen
   Nestleder og terminlisteansvarlig
   Vestland Seilkrets
   952 84 504

      
      
      Terminliste for 2021 versjon 1 Read file