Vestland Seilkrets

Seilforeningenenes havplast policy

I etterkant av Juletreseilasen har Hjellestad Seilforening vendt seg HSK med spørsmål om korleis seilforeningane kan unngå å bidra til auka mengde plast i havet ved regattaarrangement.

Epost frå Bjørn Hjellestad i Hjellestad Seilforening:

 

Hei

Seilforeningenes forbruk av tau og lodd innkapslet i plast antyder at seilforeningene i Hordaland Seilkrets er en aktør innen forurensning av havet vårt.

 

Under Nisseseilasen denne helgen mistet vi et lodd og 10 meter tau, dette til tross for at den aktuelle taustampen var gjennomgått ved å hale tauet ut av stampen, ned på dørken og oppi igjen før bruk.

Årsaken til denne hendelsen er at det er flere aktører i seilforeningen som benytter taustampene.

Noen av disse aktørene knyter ikke sammen tauendene når de haler ombord lodd, andre har ikke kjennskap til hvilke knuter som egner seg på ulike tau. Følgen av dette blir at lodd innkapslet i plast med metervis av plastikk tau forsvinner til havets bunn til.

 

Total manko for Hjellestad Seilforening fra desember 2017 til desember 2018 er anslått til 400 meter tau og 7 lodd.

En annen forening jeg har hatt kontakt med produserer 100 lodd pr år i vindusspylerkanner.

 

Dette blir mye skrot i havet.

Jeg synes det ville vært fint om HSK ville ta et tak for havet og gjøre noen undersøkelser rundt dette blant seilforeningene, kartlegge årsaker og komme med en anbefaling for foreningene.

 

mvh

Bjørn Hjellestad

Hjellestad Seilforening

Regattautvalget

 

 

HSK vil gje honnør til Hjellestad Seilforening som tar tak i idretten sine utfordringar med havforsøpling. Kan me gjennom dette utspelet få til ein ide-dugnad på gode alternativ?

 

Er det nokon som har gode løysingar som hindrer forsøpling, men som óg sikrar praktisk funksjonalitet av merker med tanke på utsetjing/henting? Eit anna aspekt er det økonomiske - det er jo ikkje akkurat god butikk for ein arrangerande seilforening med svinn av bøyeutstyr.

 

Hjelper det å ha eit totalforbud mot å etterlate seg slikt utstyr i sjøen? Handlar ikkje dette berre om gode rutinar og gode knutar?

Bør den som mistar noko betala erstatninga av eiga lomme? Bør vedkomande óg syta for at utstyret vert henta opp att?

 

Hermed går ei utfordring til alle seglarar om å leggja houdet i bløyt og kome med innspel i diskusjonen

Send gjerne dette til Rune Gaasø som er miljøkoordinator i Hordaland Seilkrets

 

Sjå óg HSK si side om miljøarbeid

 

 

Rune Gaasø

rune.gaaso@cleanshores.global

+47 913 92 394