Vestland Seilkrets

Tur- og havseilerutvalget

Tur&hav-utvalget blir rekonstruert våren 2022

Meir info kjem snart
Send evt. epost til turoghav@vestlandseilkrets.no