Vestland Seilkrets

Byfjordseilasen 2013

Åsane Seilforening inviterer til vårens store regatta på Byfjorden søndag 5. mai.

Regler
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Tid og sted
Start ved Våganeset søndag 5. mai 2013 kl. 11:00. Mållinje ved Våganeset. Startlinjen og mållinjen kan bli flyttet avhengig av vindforhold.

Løp og klasser
Det seiles rundt faste merker på Byfjorden. Byfjordseilasen er årets første regatta i Hordacupen. For Expressene er seilasen med i årets rankingserie.
Klasseinndeling vil følge inndelingen i Hordacupen, og fremkomme av seilingsbestemmelsene/startlisten. Det blir også egen turklasse.

Startkontingent/Påmelding
Startkontingenten er kr. 250,- og betales på Åsane Seilforenings konto
3637.23.47834. Merk innbetaling med båtens navn og skipper.
Påmelding på internettsiden: www.aasane.no
Frist for påmelding: fredag 3. Mai 2013.

Sikkerhet og ansvar
Regattaen vil bli arrangert etter sikkerhetskategori 5.
Deltakelse skjer under forutsetning av at rormann er innforstått med sikkerhetsbestemmelsene, at arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for uhell og skader, samt at båten har ansvarsforsikring.

Premiering
Det vil bli 1/3 dels premiering av de deltakende båter i hver klasse.

Seilertreff og sosialt samvær
Lørdag 4. mai arrangeres TOM BRYGGE – et lavterskel-arrangement for alle seilere! Vi håper at mange av deltakerne her også vil seile Byfjordseilasen søndag 5. mai! For informasjon om TOM BRYGGE se www.aasane.no
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til arrangementet.

Vi håper å se mange nye og ”gamle” seilere på fjorden!

Eirik Wold / Åsane Seilforening / eirikw@hotmail.com / Tlf: 95171654