Vestland Seilkrets

Retningslinjer for Hordacup T&H 2013

1. Arrangør og formål
Hordaland Seilkrets, ved Tur- og Havseilerutvalget, arrangerer Hordacup for tur- og havseilere for å stimulere til deltaking, gode arrangement og kåring av kretsens beste seilere.


2. Regattaer som inngår i Hordacup
Hordacup er delt i en vintercup (VC) og en sommercup (SC).

Vintercupen består av fire regattaer: Nisseseilasen 2010, Neglespretten, Snøføyken og Isbjørnen. 3 av 4 regattaer er tellende for hver båt.

Sommerregattaen består av 8 regattaer hvor 5 er tellende for hver båt.

Hver forening som har T/H-regattaer på terminlisten har krav på å få med en regatta i sommercupen. T/H-utvalget setter opp en endelig liste over SC-regattaer.

Dårligste plasseringer strykes hvis en båt har mer enn høyest tillatte tellende seilaser.


3. Klassedeling
Det seiles i følgende klasser:

• Kjølbåt NOR Rating 0,930 og under,
• Kjølbåt NOR Rating 0,931 til og med 1,000,
• Kjølbåt NOR Rating 1,0011 til og over,
• Kjølbåt NOR Rating, uten spinnaker,
• Kjølbåt Doublehanded med shorthanded målebrev og med adgang til bruk av autopilot og
• Flerskrogsbåter

NOR Rating har bestemt at fra 31.12.2008 gjelder følgende: "Shorthanded målebrev kan brukes på alle seilaser om det ikke er begrensninger i invitasjon/seilingsbestemmelser om at dette ikke er tillatt". Det vil si at en båt som seiler med bare en eller to mannskaper, kan få redusert målstallet i samsvar med målebrevet for shorthand. Dette må markeres ved regattapåmelding. Det betyr likevel ikke at autopilot er tillatt som i doublehand-klassen.

Båter kan få poeng i flere klasser.

Påmelding skjer til hver regatta på vanlig måte. Rormenn på tellende båter skal være medlem av forening tilsluttet Hordaland Seilkrets.

Arrangør bør før start sjekke at påmeldte båter har gyldig NOR Rating-bevis (seiling.org)


4. Poengberegning for enkeltregattaer og seriene
Sammenlagt i både vinter- og sommercupen benyttes lavpoengsystem i.h.t. Kappseilingsreglene, Appendiks A, hvor alle enkeltseilasene fra hver HC-regatta samles i to serier; en serie for vintercup og en for sommercupen. Det er ingen sammenlagtberegning av de to seriene.

For båter som ikke starter, ikke fullfører, m.v. gis følgende poeng:

• DNF, RAF, OCS og DSQ skal gis poeng for en plassering tilsvarende 1 mer enn det antallet båter som kom til startområdet i den aktuelle regattaen for aktuell klasse.
• DNC og DNS skal gis poeng for en plassering tilsvarende 2 mer enn det antallet båter som har deltatt i hver av seriene, i aktuell klasse.
• Dette endrer kappseilingsregel A9.


5. premiering
De 3 beste båtene i hver klasse premieres.
Forutsetning for gyldig rangering i henholdsvis SC og VC er at båten har deltatt i minimum 3 regattaer av de terminfestede og gjennomførte regattaene i sommercupen og 2 regattaer i vintercupen.

HSK sammen med sponsorer setter opp en deltakerpremie i hver klasse, som loddes ut ihht deltakelse. Deltakelse i tre regattaer gir ett lodd. For hver regatta utover dette gis det ytterligere ett lodd. En deltaker kan få maksimalt 6 lodd i samme klasse (deltakelse i alle åtte regattaer), selv om kun fire regattaer er gjeldende i cupen. Kvalifiseringen for lodd gjelder innenfor de enkelte klasser. Ved deltakelse i flere klasser er kravet til minimum tre regattaer i hver klasse for å få lodd gjeldende.


6. Krav til arrangørene
Kunngjøring skal skje på seilkretsens hjemmeside, med link til arrangørklubbens hjemmeside og helst også ved invitasjon til seilerne via internett eller post. Kunngjøring må være ute senest 3 uker før seilasen. Det skal fremgå av kunngjøring, markedsføring og resultatlister at regattaen inngår i Hordacup.

Seilingsbestemmelser må foreligge senest en uke før seilasen.

Klasseinndelingen skal i utgangspunktet være lik Hordacupens klasseinndeling. Dersom arrangøren vil benytte en annen klasseinndeling, skal gjennomføringen av seilasene være slik at det på en rettferdig måte kan lages en resultatliste etter den klasseinndelingen som gjelder i cupen. Dette innebærer blant annet at hvis man har en annen klasseinndeling på en regatta som inngår i Hordacupen, må man sørge for at båter som er i samme klasse i Hordacupen har samme start og samme løp, inkludert avkortning.

Resultatlister bør sendes massemedia.

7. Evaluering
Tur- og havseilerutvalget i kretsen vil ved endt sesong evaluere seilasene som inngår i cupen og kåre sesongens beste arrangement. Komiteen vil vektlegge: Generell kvalitet og punktlighet, innbydelser, seilingsbestemmelser og resultatoppfølging, avvikling av arrangementet og reportasjer fra regattaen.

Etter en sesong vil seilkretsen vurdere om seilaser som har vært med i årets cup fremdeles skal ha Hordacupstatus, eventuelt erstattes med andre seilaser i kretsen.