Vestland Seilkrets

Finale trimseilasene

På grunn av mange arrangementer er det dessverre ikke mulig å gjennomføre Trim finalen på oppsatt dato, 25. September.

Siden det ikke var mulig å få arrangert finalen på oppsatt dato har vi valgt å utsette den til våren. Planen er å avvikle finalen sammen med en av regattaene i slutten av april.

 

Det vil da bli en vanlig regatta, men det lages en egen resultatliste for Trim finalen. Det vil altså bli mulig å få to første plasser i samme regatta.

 

Vi vil komme tilbake så snart som mulig med mer informasjon.