Vestland Seilkrets

Seilas over nordsjøen

ASF arrangerer åpen klubbkveld om Nordsjøseilas med foredragsholdere fra Statoil og Telenor Kystradio.