Vestland Seilkrets

Resultater vinterserien 2015-2016

Det skal deles ut 3 premier i hver klasse om kriteriene er oppfylt, 3 seilaser teller, må ha seilt 2 seilaser for å få tellende.

To av klassene et det bare 2 som oppfyller kravene.

 

Premieutdeling for vintercupen vil bli annonsert senere.

 

Med vennlig hilsen

Leder T&H utvalget

Svein Skoglund
 Resultater Read file