Vestland Seilkrets

2013

Foreløpig resultatliste etter 8 av 8 regattaer er nå lagt ut. Fortsatt tas det forbehold om at vi ikke har fått korrekte resultatlister fra arrangørene ihht HC-reglene.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at kretstinget i vår vedtok at det kun skulle være fire tellende regattaer. For de fleste klassene betyr dette ingenting. For klassen NOR Rating 0,931 til 1,000 betyr det at rekkefølgen mellom NOR 14605 Carolina av Alvøen og NOR 1168 Silius på nytt blir byttet om plass på resultatlisten.

Vi beglager feilen.

 

I år som i fjor er det få båter som er kvalifisert til å få premie.

I klassen NOR Rating >= 0,930 er det kun tre båter som er kvalifiserte. Vinner her er NOR 4352 Shiraz, mens NOR 5484 Tina for II tok andreplassen og NOR 10990 Merelle kom på tredje.

I klassen NOR Rating 0,931 => 1,000 er det også kun tre båter som er kvalifiserte. Her er vinneren NOR 11168 Silius foran NOR 14605 Carolina av Alvøen og med NOR 12136 Synzugus på tredje.

I klassen NOR Rating < 1,000 er det fem båter som hadde nok regattaer. Her var det  NOR 11754 Flyfisk som vant med NOR 11873 Scirocco på andre. På tredjeplass her kom NOR 13430 Veni VI..

Klassen NOR Rating uten spinnaker vant NOR 6816 God Tid. Der er det kun denne båt som er kvaifisert.

I doublehanded var NOR 11136 Gleden knusende overlegen. I tillegg er det kun NOR 14909 på andreplass som har nok regattaer.

Les resultatlisten under. Vi gjør oppmerksom på at arrangørene ikke har sendt inn ferdige resultatlister ihht HC-reglene og at dette derfor er uoffisielle lister. Det kan bli rettelser i listen.
Get Adobe Reader  Resultatliste etter samtlige regattaer Read file