Vestland Seilkrets

2020

Vi har nå fått trykket terminlisten for 2020 på en egen kalender som vi håper kan inspirere og gi oversikt over aktivitetene i de ulike foreninger. Kalenderen er laget av en redaksjon der Espen Børresen og Kjell Magnus Økland har sittet og Giske Berland har laget lay out’en. Vi i styret synest dette er blitt et flott resultat som vi håper kan være et godt verktøy for å fremme seilsporten i det vi er på vei inn i Vestland Seilkrets fra årsskiftet. Det hører også med å takke våre sponsorer for stor velvilje til å realisere terminlistekalenderen 2020: Seilmaker Iversen, Kystkultur.no, Bergen Båtskole, Nautic Charter, SportsPartner, Malerfirma Knutsen AS og Glass Thomsen.

 

Kalendrene er til gratis utdeling blant seilforeningenes medlemmer, men vi har bare et begrenset tall kalendrer. Vi har derfor tildelt de ulike foreningene hver sin kalenderkvote. Fordelingen er gjort med bakgrunn i innrapportert medlemstall for 2018, totalt ca 2900 medlemmer. Siden vi bare hadde økonomi til å trykke 1000 kalendere har vi delt på 3,1 og rundet av for å få det oppgitte tallet på hver forening.

 

Namn på klubb

Tildelt kalenderkvote

Hentested

Askøy Seilforening

100

Glass Thomsen

Austevoll Seilforening

20

Glass Thomsen

Ran Seilforening

90

Glass Thomsen

Bergen Brettseilerklubb

-

-

Bergens Seilforening

220

Bergens Seilforening

BSI – Seiling

25

Glass Thomsen

Hjellestad Seilforening

50

Bergens Seilforening

Milde Båtlag

100

Bergens Seilforening

Sjøkrigsskolen Seilforening

10

Glass Thomsen

Åsane Seilforening

50

Glass Thomsen

Hardanger Seglklubb

10

Glass Thomsen

Nordhordland Seilforening

30

Seilmaker Iversen

Os Seilforening

70

Glass Thomsen

Stord Seilforening

30

Glass Thomsen

Båtlaget Njord/Tysnes

25

Glass Thomsen

Voss Siglarlaug

15

Glass Thomsen

Florø Seilforening

40

Glass Thomsen

Måløy Seilforening

30

Glass Thomsen

Seilmaker Iversen

30

Leveres Seilmaker Iversen

Kystkultur.no

5

KMØ

Vestland Seilkrets

50

Espen/Alice eller Harald?

Totalt

1000

 

 

Vi håper foreningene kan sende en person innom et av våre tre depoter og hente foreningskvoten som ligger klar opptelt i plastposer. Deretter håper vi at foreningene kan fordele kalenderene blant sine medlemmer.

Videre så vil vi tilby en digital løsning av terminlisten til både hjemmeside og eventuelle skjermer dere måtte ha på klubbhus eller andre steder. Her vil vår webredaktør Kjell Magnus Økland senest i januar ta kontakt med den enkelte forening for å få de tekniske detaljer på riktig plass.

 

Hilsen Harald Thomsen

Leder Hordaland Seilkrets -> Vestland Seilkrets

 

 

 

 

Heile terminlista

   


Get Adobe Reader

 Terminliste for 2020 Read file
 Terminliste for 2020 Read file