Vestland Seilkrets

Våren 2024 har Vestland Seilkrets starta eit J70-prosjekt. I ein periode frå tidleg i april til 10. mai vil til saman seks J70-båtar vera samla for treningssegling. 11-12. mai vil seilsportsligaens fyrste stemne gå av stabelen i Bergen.

Det er danna ein komite som planlegg og koordinerer dette. I komiteen sit Kristian Bjørgo, Kjell Magnus Økland, Torstein Hellebust, Marianne Natland, Geir Glattetre, John-Øyvind Tollevik Garvik, Martin Hope og Tobias Birkeland. Du kan senda epost til komiteen på j70@vestlandseilkrets.no

 

Info om prosjektet vert kunngjort på denne sida og ikkje minst i facebook-gruppa Ligaseiling Vestland

 

Du finn ein meir detaljert plan for heile prosjektet på denne linken

 

Du kan melda di interesse for prosjektet på denne linken

 

Dersom prosjektet skal lukkast er det avhengig av omfattande dugnadsinnsats på ulike frontar for å lukkast. 

Du finn skjema der du kan melda deg til teneste for ulike oppgåver på denne linken.