Vestland Seilkrets

2023

Vestland Seilkrets heldt årsmøte/seglkretsting i Ran Seilforening onsdag 15. februar.

Her finn du referatet frå årsmøtet.

Her finn du VSK årsrapport for 2022 

Her finn du kontrollutvalgets rapport for 2022

 

 

Frist for innsending av foreningene sin årlige aktivtetsrapport som skal inn i VSK Årsmelding sendes til post@vestlandseilkrets.no innen 10 januar 2023.

 

1. Innkalling til seilkretsting for sesongen 2022

 

I henhold til vedtektene innkalles alle seiforeninger i VSK til Seilkrets ting

Onsdag 15. februar 2023 kl. 19:00 i Ran Seilforening sine lokaler

Innkallingen ble sendt 16.januar 2023

Saksliste:

1. Godkjenne innkalling og sakslisten

2. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokollen

3. Godkjenne de fremmøtte representanter

4. Behandle årsmelding for 2022

5. Behandle kretsens regnskap for 2022 i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag

7. Behandle kretsens organisasjon

8. Behandle styrets årsplan for 2023

9. Vedta budsjett for VSK 2023

10. Fastsette kontingent for VSK 2023

11. Valg av styret

12. Valg av representanter til Norges Seilforbund Seilting i 2023

13. Valg av valgkomité

14. Valg av Kontrollkomite. (inkl. regnskapskontroll)

15. Bestemme sted for neste ting.

 

Saker som ønskes tatt opp på seilkretstinget må være styret i hende som e-post, senest 1. februar 2023. Saksdokumentene vil være tilgjengelig på VSK hjemmeside senest 05.02.22. Årsrapporter fra foreninger og utvalg må være innsendt senest 15.01.23. Rapporter mottatt etter denne dato, kan ikke påregnes inntatt i Årsrapporten. E-postadresse: leder@vestlandseilkrets.no /harald.thomsen@thomsen.no

 

På VSK Seilkretstinget møter med stemmerett:

• Kretsstyret

• Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 1 representant

For medlemstall fra 51 til og med 100 2 representanter

For medlemstall over 100 3 representanter,

som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med.

På VSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett:

• Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg

 

Harald Thomsen

Leder Vestland Seilkrets

leder@vestlandseilkrets.no / Harald.thomsen@thomsen.no

Mob: 93416880

 

Frist for innsending av foreningene sin årlige aktivtetsrapport som skal inn i VSK Årsmelding sendes til post@vestlandseilkrets.no innen 10 januar 2023.

 

1. Innkalling til seilkretsting for sesongen 2022

 

I henhold til vedtektene innkalles alle seiforeninger i VSK til Seilkrets ting

Onsdag 15. februar 2023 kl. 19:00 i Ran Seilforening sine lokaler

Innkallingen ble sendt 16.januar 2023

Saksliste:

1. Godkjenne innkalling og sakslisten

2. Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokollen

3. Godkjenne de fremmøtte representanter

4. Behandle årsmelding for 2022

5. Behandle kretsens regnskap for 2022 i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag

7. Behandle kretsens organisasjon

8. Behandle styrets årsplan for 2023

9. Vedta budsjett for VSK 2023

10. Fastsette kontingent for VSK 2023

11. Valg av styret

12. Valg av representanter til Norges Seilforbund Seilting i 2023

13. Valg av valgkomité

14. Valg av Kontrollkomite. (inkl. regnskapskontroll)

15. Bestemme sted for neste ting.

 

Saker som ønskes tatt opp på seilkretstinget må være styret i hende som e-post, senest 1. februar 2023. Saksdokumentene vil være tilgjengelig på VSK hjemmeside senest 05.02.22. Årsrapporter fra foreninger og utvalg må være innsendt senest 15.01.23. Rapporter mottatt etter denne dato, kan ikke påregnes inntatt i Årsrapporten. E-postadresse: leder@vestlandseilkrets.no /harald.thomsen@thomsen.no

 

På VSK Seilkretstinget møter med stemmerett:

• Kretsstyret

• Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 1 representant

For medlemstall fra 51 til og med 100 2 representanter

For medlemstall over 100 3 representanter,

som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med.

På VSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett:

• Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg

 

Harald Thomsen

Leder Vestland Seilkrets

leder@vestlandseilkrets.no / Harald.thomsen@thomsen.no

Mob: 93416880

 
Get Adobe Reader  Signert protokoll frå seilkretstinget Read file