Vestland Seilkrets

Våren 2024 har Vestland Seilkrets starta eit J70-prosjekt. I ein periode frå tidleg i april til 10. mai vil til saman seks J70-båtar vera samla for treningssegling. 11-12. mai vil seilsportsligaens fyrste stemne gå av stabelen i Bergen.

Det er danna ein komite som planlegg og koordinerer dette. I komiteen sit Kristian Bjørgo, Kjell Magnus Økland, Torstein Hellebust, Marianne Natland, Geir Glattetre, John-Øyvind Tollevik Garvik, Martin Hope og Tobias Birkeland. Du kan senda epost til komiteen på j70@vestlandseilkrets.no

 

Aktivitet vert kunngjort og avtalt i Spond: https://group.spond.com/YVOLX

 

Info om prosjektet vert kunngjort på denne sida og ikkje minst i facebook-gruppa Ligaseiling Vestland

 

Du finn ein meir detaljert plan for heile prosjektet på denne linken