Vestland Seilkrets

Dommar III-kurs

FORBUNDSDOMMERKURSET

TORSDAG KVELD 8.FEBR – 15. MARS

 

Kretsen har tidligere annonsert et Dommer III kurs som var planlagt avholdt enten som et kveldskurs eller et helgekurs i februar og mars.

På tross av flere kvalifiserte påmeldinger til kveldskurset, har Arrangør- og dommerutvalget i Norges Seilforbund nektet oss å avholde dette kurset.  De har gjort det klart at deltagerne ikke vil bli autorisert som forbundsdommere, selv om de består eksamen.

Dette er dessverre et gammelt problem kretsen har hatt med utvalget.  For å overkomme hindringen la kretsen på seiltinget i fjor frem et forslag hvor det blant annet het at dommertutdanningen skulle revideres, og at kurs skulle kunne arrangeres lokalt og på kveldstid.  Forslaget ble vedtatt av seiltinget, mot styrets anbefaling.  Styreleder på det tidspunkt var Tor Møinichen, KNS.  Tingvedtaket medførte at både arrangør- og dommerutvalget trakk seg øyeblikkelig.

HSKs forslag ble imidlertid, enten ved en inkurie eller ved en bevisst handling, feil referert i protokollen, og blant annet ble setningen om kveldskurs utelatt.  Til ny leder av utvalget som skal administrere dommerutdannelsen ble Tor Møinichen utnevnt.  Flere av medlemmene som trakk seg i protest er utnevnt i det nye utvalget.  Som en vil forstå, innebærer dette at kretsens arbeid med dommerutdannelsen nå blir obstruert.

Kretsen har tatt opp problemstillingen med den feilaktige protokollen med NSFs styre, med krav om at protokollen blir rettet opp.  Dette kravet er støttet av Johan Hvide (BS), som er én av de to tingdelegatene som ble valgt til å signere protokollen.  I skrivende stund vet vi ikke hva resultatet av denne behandlingen blir, men seiltinget 2017 har altså i øyeblikket i realiteten ingen sertifisert protokoll.  Normalt er det noe et styre ikke kan tillate, men det gjenstår å se.

Utdanningsutvalget i HSK legger nå om prioriteringen av dommerutdanningen i inneværende år.  Vi  fokuserer nå på grunnleggende regelkurs og dommer- og arrangørkurs på nivå II (kretsdommernivå).  Samtidig fortsetter vi bestrebelsene på å få utdanne forbundsdommere lokalt og på ukedager, og håper å kunne tilby dette kurset igjen vinteren 2019.

For dem som eventuelt har mulighet til å ta et helgekurs, henviser vi til det tillyste forbundsdommerkurset den 10/11. mars.

 

Kjell Henanger

For HSKs Dommer-utvalg

 

 

 

 

 

Under følger invitasjonsteksten til det kurset som nå altså er avlyst:

 

Vi vil gjerne at foreningene tar et tak for å motivere kvalifiserte kretsdommere til å ta denne oppgraderingen til Forbundsdommer.  Kretsen har behov for kompetente dommere for å kunne fortsette å arrangere regattaer på høyt nivå, og vår stab av Forbundsdommere begynnner etterhvert å dra på årene. 

 

De typiske kandidatene vil være enten aktive seilere, eventuelt foreldre til seilere i ungdomsklassene.  Nødvendig forhåndskompetanse er Dommer II med et par års praksis, men dispensasjon fra disse kravene kan gies i spesielle tilfeller.

 

Personer med autorisasjon som Dommer II / Kretsdommer og minst 2 års praksis kan melde seg på kurset. Kandidater med kortere praksistid kan også melde seg. De vil ikke bli sertifisert før de har to års praksis, med mindre de kan vise til spesielt god praksis godkjent av NSF Arrangør- og Dommerutvalg, etter objektive kriterier som utvalget vil fastsette medio januar.

 

HSK’serfaring er imidlertid at det ofte er problematisk for potensielle deltagere å avsette en hel helg til å delta på kurs.  Vi vil derfor som alternativ tilby et kveldskurs over 5 uker på samme nivå.  For begge kursene gjelder et minimum antall påmeldte deltagere på 5.

 

Kveldskurset vil gå følgende dager:

8., 15. og 22. februar., 8., og 15. mars.  Siste kursdag er eksamen.  Det blir ikke kurs i vinterferieuken  (1. mars)

 

Kurset vil bl.a. gjennomgå følgende emner:

 


Organisering av kappseilas
Banetyper og seilasformater
Dommerens rolle
Krav ved protester og høringer
Fremgangsmåte ved protestbehandling
Begrepet kjensgjerninger
Avgjørelser og straffer
Gjenåpne en høring
Godtgjørelse og appeller
Voldgift (arbitration)
Kappseilingsreglene Del 2
Regel 42 Grunnleggende fortolkninger
Regeløvelser

 


Kurset vil avholdes i en av medlemsforeningenes klubbhus eller i Idrettens hus.  Kurssted fastsettes endelig like etter påmeldingsfristens utløp.

 

Kursavgiften er kr. 1.500.  Den inkluderer et enkelt måltid før undervisningsstart samt kaffe og mineralvann.  Avgiften faktureres deltagernes forening før kursstart.