Vestland Seilkrets

Foredrag om Oselver hos Nordhordland Seilforening

Onsdag 8. mars kl. 19:00 kommer Kjell Magnus Økland til FjordSailing på Litlebergen for å fortelle om Oselveren. Den tradisjonelle strilebåten er Norges nasjonalbåt og i desember ble bygging og bruk av Oselveren oppført på UNESCO sin liste over gode vernepraksisar i immaterielt kulturvern. Kjell Magnus Økland var den som på oppdrag for Oselvarverkstaden skrev nominasjonsframlegget til UNESCO.
 

Les mer hos Nordhordland Seilforening:

http://www.nordhordlandseilforening.org/D/node/10807