Vestland Seilkrets

Kongens fortenestemedalje til Kjell Totland

Kongens fortenestemedalje til Kjell Totland

16. november vart Kjell Totland tildelt kongens fortenestemedalje for hans store innsats over fleire tiår for seglsporten.


Les meir...

Førebels terminliste for 2024

Førebels terminliste for 2024

Her finn du førebels terminliste etter terminlistemøte 9. november 2023.


Les meir...

Ungdomstrening i Ran

Ungdomstrening i Ran

Det blir ungdomstreningar i Ran Seilforening kvar tysdag for aldersgruppa 14-25 år. Oppstart klokka 1800.


Les meir...

Velkommen til Shetland Race 2024!

Velkommen til Shetland Race 2024!

Velkommen til Shetland Race 2024!


Les meir...

Endelige resultater VSK Cup for Tur & Hav 2023

Endelige resultater VSK Cup for Tur & Hav 2023

Årets VSK Cup for Tur & Hav vart avslutta med Windjammer på Stord 7. oktober. Sjå endelege resultater.


Les meir...

Her finn du VSK sin organisasjonsplan

Her finn du VSK sin organisasjonsplan

Her finn du oversikt over styre, utvalg og komitear.


Les meir...

Støtte til kretssamlinger

Støtte til kretssamlinger

Styret i VSK har revidert retningslinjene for tildeling av støtte til Kretssamlinger for barn og unge.


Les meir...

Trackingsystemet Kwindoo

Trackingsystemet Kwindoo

Vestland Seilkrets har kjøpt årslisens på bruk av trackingsystemet Kwindoo. Dette er eit mobilbasert app'system som kan brukast på tur, trening og ikkje minst regatta.


Les meir...

Oppdaterte KM-regler

Oppdaterte KM-regler

Styret i Vestland Seilkrets har oppdatert regelverket for kretsmesterskap.


Les meir...

Vestland Cup for joller

Vestland Cup for joller

Styret i VSK har revidert bestemmelsene for VestlandCup for joller.


Les meir...

Marin forsøpling

Marin forsøpling

Vestland Seilkrets er med og tar ansvar for å redusere effektene av den marine forsøplingen vi ser i våre fjorder og på strendene. Les om hvordan du kan bidra til et renere miljø som vi kan seile i.


Les meir...

Kontakt oss! Her finn du kontaktinfo til styret. Les meir...