Vestland Seilkrets

Årsmøte for Vestland Seilkrets

Vestland Seilkrets heldt årsmøte/seglkretsting i Bergens Seilforening onsdag 13. mars klokka 1930.

Her kan du lesa sakspapira til årsmøtet med årsrapport

Her kan du lesa budsjettet for 2024

Her kan du lesa rekneskapen for 2023

Her kan du lesa referatet frå årsmøtet

På VSK Seilkretstinget møter med stemmerett:

• Kretsstyret

• Representanter fra lag/foreninger etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 1 representant

For medlemstall fra 51 til og med 100 2 representanter

For medlemstall over 100 3 representanter,

som er det høyeste antall representanter et lag/forening kan møte med.

På VSK Seilkretstinget møter uten stemmerett, men tale og forslagsrett:

• Inviterte gjester og representanter, samt leder for styreoppnevnte komitéer og utvalg

 

Harald Thomsen

Leder Vestland Seilkrets

leder@vestlandseilkrets.no / Harald.thomsen@thomsen.no

Mob: 93416880
Get Adobe Reader  VSK årsrapport for 2023 - sakspapir til seilkretstinget Read file