Vestland Seilkrets

Retningslinjer for tilskudd til arrangement

VSK ønsker å støtte de foreningene som arrangerer arrangement som fremmer seilinteressen blant seilere. Arrangementet skal være åpent for alle seilere i VSK. Arrangementet skal forhåndsannonseres på VSK sin FB side og i VSK terminliste. VSK ønsker at kretsens ulike utvalg er involvert i planleggingen.

Se mer info i dokumentene under.
Get Adobe Reader  Retningslinjer for tildeling av arrangemetnstilskudd Read file


 Søknadsskjema for utbetaling av arrangementstilskudd Read file