Vestland Seilkrets

Rolf Hermansen - årets ildsjel

Rolf Hermansen overrekkes prisen for årets ildsjel.
Rolf Hermansen overrekkes prisen for årets ildsjel.

Rolf Hermansen, RAN Seilforening,  til ble hedret med prisen Årets Ildsjel under Mesternes Mester på Aker Brygge

Norges Seilforbund har satt opp prisen Årets Ildsjel for å gjøre ekstra heder på de som har gjort en ekstra innsats for norsk seilsport gjennom mange år.

 

- Det finnes mange rundt om i forenings-Norge som bidrar med utallige timer og verdifull innsats for både barn, unge og voksne. Det er de frivilliges innsats som er bærebjelken i norsk seilsport, og derfor ønsker vi å hedre de som gir aller mest, sier Espen Guttormsen, generalsekretær i NSF og medlem i juryen.


For å vinne prisen skal man ha vært aktiv frivillig i minst 10 år, og det var mange verdige kandidater til Årets Ildsjel pris. Rolf Hermansen, RAN Seilforening, vant prisen.

- Norges Seilforbund mener Hermansen gjennom en årrekke har jobbet for norsk seilsport på alle plan. Han har vært, og er, en ildsjel i sin lokalforening, hvor han år etter år har vært en drivkraft i mange prosjekter, som for eksempel utbygging av nytt klubbhus. Han har gjennom mange år lagt ned utallige timer som leder av Seilkretsen, som over mange år har vært landets best fungerende seilkrets, og i aller høyeste grad fremmer samarbeid og utvikling av seilsporten i fylket. Og ikke minst har kandidaten deltatt i flere roller i forbundsregi for å bedre rammevilkårene for sporten. Han er en kunnskapsrik person som opptrer som aktiv og engasjert debattant på seilting og ledermøter, og han sier aldri nei når han blir spurt om å stille opp i arbeidsgrupper og komiteer, skriver juryen i sin begrunnelse.