Vestland Seilkrets

HSK styrker trener, dommer og arrangørkompetansen!

Styret i HSK har vedtatt og styrke kompetansen og heve kvaliteten for trener, dommer og arrangører, ved at Kretsen gjennom Utdanningsutvalget påtar seg oppgavene med å arrangere de nødvendige kurs lokalt.

På møte 3.desember mellom HSK styreleder og representanter fra UU ble følgende vedtatt:

 

Finn Espeseth fra Askøy Seilforening er valgt som Kretsens koordinator for den praktisks gjennomføringen av denne utdanningen og påse at kandidatene får den nødvendige deltakelse på regattaer og arrangement som kreves for godkjenning. Kretsen skal få godkjente instruktører lokalt. Vårt mål er å bli selvhjulpen i samarbeid med NSF.

Alle kursdager og regattaer/arrangement som kvalifiserer for godkjennelse av utdanningen vil bli lagt ut på HSK Terminliste.

 

Jenny Andersen, Bundefjordens Seilforening, trener og p.t. student i Bergen, er valgt som lokalt ansvarlig for oppfølging av trener utdannelsen i nært samarbeid med Jens Ludvig Høst fra NSF. Trenerkurs er allerede påbegynt med 10 kandidater.

 

Kjell Henanger er ansvarlig for Dommerutdanningen i UU vil etter Terminlistemøte og utvalgsmøte invitere til bl.a Forbundsdommer kurs, der målet er å utdanne 5 Forbundsdommere i 2018.

 

Videre arbeider vi Kretsen med å utarbeide manualer for regatta-avvikling, der målet er å ha en ensartet, høy og jevnt god kvalitet på gjennomføringen. HSK mål er å bli forbilledlig og førende innen seilsportarrangement.

 

Styret i HSK oppfordrer alle foreninger og utvalg å sende en oversikt over foreningens dommere og arrangører samt målere, med utdanning innen de siste 5 år.

Vi har besluttet og heve kompetansen, øke den praktiske deltakelse på godkjente lokale regattaer og arrangement. Målet er å sikre høy og jevn kvalitet og god gjennomføringsevne på tvers av foreningene i Kretsen, slik at man benytter de lokale resursene ved større arrangement. Det skal ikke være et hinder å være regatta-ansvarlig i en annen forening enn den man er medlem av.

 

Oversikten skal sendes Kretsens nyutnevnte kurs koordinator Finn Espeseth, Askøy Seilforening rog-es@online.no  mobil: 918 48 527

 

Seilerhilsen

Harald Thomsen

Styreleder

Hordaland Seilkrets