Vestland Seilkrets

YnglingYngling er en norsk seilbåt på 21 fot for regatta og dagsseilaser. Jan Herman Linge konstruerte Yngling i 1967 som en lillesøster til Solingen og tanken var at den skulle være en rekrutteringsbåt for Soling.

Klassen ble fort stor i Norge og utkonkurrerte BB11. Det er bygget mer enn 4 000 i flere forskjellige land. Etterhvert spredde klassen seg særlig til Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Australia og USA. Yngling ble godkjent som internasjonal klasse i 1979 av IYRU, og fra 2004 har den vært OL-klasse for kvinner. Som OL-klasse for kvinner var maksimal mannskapsvekt på maksimalt 205,0 kg.

Yngling er en kjølbåt som seiles av et mannskap på tre. Båten har storseil, fokk og spinnaker. Yngling er en båt for alle, som ofte blir seilt av begge kjønn. Båttypen er rimelig og holdbar, eldre båter kan være topp konkurransedyktige.

Båtfakta: Lengde 6,35 m, skrogvekt 630 kg, seilareal 14.0 m² + 20,0 m² spinnaker. Konstruktør: Jan Herman Linge, 1967.

Ynglingklassen holder til i Askøy Seilforening, med aktivitet i Hauglandsosen.

Kontaktperson: Mira Høstaker Tel: 93 65 86 02 E-post: mira.host@gmail.com

Se også www.yngling.no