Vestland Seilkrets

Snipe

Snipe er en 2-mannsjolle. Båten har storseil og fokke, som spris på slør og lens. Snipen
er en båt for alle, og båten blir ofte seilt av begge kjønn. Båttypen er rimelig som ny
og meget holdbar, og eldre båter kan være topp konkurransedyktige.


Båtfakta: lengde 4,72, skrogvekt 173 kg, seilareal 11.9 m².
Konstruktør: William Crosby, 1931.

Snipemiljøet holder til i Milde Båtlag, med aktivitet på Fanafjorden.

 

Kontaktperson: Trond  Aarø

Tel: 46 45 79 52

E-post: trond@itrond.net