Vestland Seilkrets

HSK Sailing Team 2017-2018

Hordaland Seilkrets (HSK) har opprettet et seilteam for ungdom som vil satse på seilsporten nasjonalt og internasjonalt. 
 

HSK Sailing Team-utvalget:
Rolf Hermansen
Ove Lind
Håkon Jelstad
Per Hermund Høgheim
 
Les pdf med prosjektskildring per 22. november 2017 om HSK Sailing Team på denne linken
 
Les pdf med føreløpig tidsplan for HSK Sailing Team vinteren 2017-2018 på denne linken
 
Les pdf med søknadsskjema for opptak til HSK Sailing Team på denne linken
(NB! Søknadsfrist 26. november 2017!)