Vestland Seilkrets

Jolletyper

I de vanligste jolletypene seiler man enten alene eller 2 personer sammen.

Ved å følge linkene til de forsjellige jolletypene, så finner du mer informasjon om hver enkelt jolletype.