Vestland Seilkrets

HordaCup-regler revidert 2016

Siste oppdaterte og vedtatte Hordacupregler er datert 10.4 2016 og gjelder for Hordacup fra og med sesongen 2016.

Styret i Hordaland Seilkrets har gitt Jolleutvalget mandat til å fastsette regler for gjennomføring av Hordacup.

Reglene finner du i pdf filen nedenfor.
Get Adobe Reader  Bestemmelser for Hordacup Read file


 Egenerklæring Hordacup Read file