Vestland Seilkrets

VestlandCup

 Her kommer det snart informasjon om Vestland Cup 2020.

Vestland Cup for joller

Vestland Seilkrets inviterer til Vestland Cup for joller, der 3 regattaer inngår i tillegg til KM. Alle enkeltseglasene, minus den dårlegaste fjerdedelen, inngår i poengutrekninga. I 2020 vil Vestland Cup vera eit helgearrangement der regatta vert kombinert med trening og sosiale aktivitetar. For dei yngste seglarane blir det spesielt fokus på det sosiale.