Vestland Seilkrets

Kongens fortenestemedalje til Kjell Totland

Velfortent heider til Kjell Totland.
Kjell helsar på ordførar Marit Warncke.
Kjell helsar på ordførar Marit Warncke.
Leiar i Vestland seilkrets, Harald Thomsen, skåler med Kjell Totland. Kjell har gjort ein stor innsats for seglkretsen.
Leiar i Vestland seilkrets, Harald Thomsen, skåler med Kjell Totland. Kjell har gjort ein stor innsats for seglkretsen.
Leiar i Milde Båtlag, Geir Lasse Taranger helsar på vegner av Milde Båtlag, der Kjell har vore svært aktiv gjennom mange tiår.
Leiar i Milde Båtlag, Geir Lasse Taranger helsar på vegner av Milde Båtlag, der Kjell har vore svært aktiv gjennom mange tiår.

16. november vart Kjell Totland tildelt kongens fortenestemedalje for hans store innsats over fleire tiår for seglsporten.

Medaljen vart utdelt av ordførar i Bergen, Marit Warncke under ei markering i kommandantbustaden på Bergenhus festning. Forutan familien til Kjell var det tilstades representantar for Vestland Seilkrets, Oselvarklubben, Milde Båtlag, Austevoll Seilforening og Båtlaget Njord/Tysnes.
Get Adobe Reader  Bildereportasje frå utdelinga Read file